Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

งานแถลงข่าวเกาะเกร็ดเปิดแล้วจ้า

??????? บรรยากาศงานแถลงข่าวเกาะเกร็ดเปิดแล้วจ้า.... อบต.เกาะเกร็ด ร่วมกับ อพท. ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดเกาะเกร็ดอย่างเป็นทางการเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบว่ามาเที่ยวเกร็ดได้แล้ว..

??????? โดยมี พ.ต.อ.ธงชัย? เย็นประเสร็ฐ นายก อบจ.นนทบุรี และ นายสมชาย? ทัดชัง นายกอบต.เกาะเกร็ด ร่วมกันแถลงข่าว "เกาะเกร็ดเปิดแล้วจ้า" หลังจากผ่านวิกฤตมหาอุทกภัยนำท่วมใหญ่ทำให้พื้นที่ ต.เกาะเกร็ด จมน้ำ 100%?หลังจกแถลงข่าวจบก็ได้มีกิจกรรม "แต้มสีให้เกาะ เติมยิ้มให้น้อง" อีกด้วย?

?