Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

งานวันเด็กแห่งชาติ

???????? องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ขึ้นที่บริเวณวัดไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 โดยมีเด็กทั้งตำบลเกาะเกร็ดมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยมีนายสมชาย? ทัดชัง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

เด็กๆ มาลงทะเบียนก่อน..

มีทั้งของกินและขอเล่นแจกเด็กๆ...เยอะมาก

กิจกรรมให้เด็กเล่นรับของรางวัล

ได้ของเล่นกลับบ้านด้วยอ่ะ...

?

?

?