Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง"

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" โดยมีนายสมชาย  ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างได้ร่วมกันรณรงค์ให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
 

 

 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง"

รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทิ้งขยะตามสีของถังขยะ  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562