Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

โครงการแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ได้ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านตำบลเกาะเกร็ดเนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม ตามโครงการแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2560

          โครงการแจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยประจำปี 2560 ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านตำบลเกาะเกร็ดทั้ง 7 หมู่บ้าน นำโดยท่านนายก สมชาย ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด รองนายก ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต.เกาะเกร็ด พนักงานลูกจ้าง จิตอาสา ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน