Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดร่วมกับชาวบ้านตำบลเกาะเกร็ด ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดกู้

 

     ภาพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้จัดเรือบริการรับ-ส่ง จากตำบลเกาะเกร็ด ไปวัดกู้