Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home

ความจงรักภักดี..รำลึกแด่องค์พ่อหลวง

     ความจงรักภักดี..รำลึกแด่องค์พ่อหลวง ภายใต้โครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น กรณี การประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ ประจำปี ๒๕๖๐ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ รำลึกแด่พ่อหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ภายใต้โครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น กรณี การประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ ประจำปี ๒๕๖๐

 

     ดารารัตน์ แทนใจ น้อมนำใน ความจงรักภักดี..รำลึกแด่องค์พ่อหลวง ภายใต้โครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น กรณี การประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสมชาย ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.เกาะเกร็ด ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ เพื่อรำลึกแด่พ่อหลวง เพื่อรวบรวมให้ได้ ๕,๐๐๐ ดอก ของอำเภอปากเกร็ด